BRING HJERNEN I BALANCE MED

neurofeedback
Efter Othmer-metoden


Med neurofeedback trænes hjernens evne til at holde opmærksomhed og koncentration samt regulere følelser og adfærd. De dele af hjernen, der arbejder for langsomt aktiveres, og de dele der arbejder for hurtigt dæmpes.

Med andre ord, hjernens evne til selvregulering og selvkontrol stimuleres.


Hvad er neurofeedback

Neurofeedback er helt enkelt medicinfri og nonverbal hjernetræning.

Jeg arbejder med neurofeedback efter Othmer-metoden, som er en metode der ser på det enkelte menneske som helhed. Med Othmer-metoden har jeg fokus på dine problematikker og dine symptomer.


Mange af de symptomer vi har, er et udtryk for hjernens manglende evne til selvregulering. Neurofeedback kan lindre eller afhjælpe dine symptomer.


Det udstyr jeg benytter er godkendt som medicinsk udstyr i både EU og USA. Neurofeedback efter Othmer-metoden har været praktiseret og videreudviklet i mere end 30 år i USA og er alment kendt i Norge, Sverige, Holland, Tyskland og USA.


For at få lov at bruge udstyret, har jeg taget en uddannelse som neurofeedbacktræner.

   • Stress
   • ADHD/ADD
   • Autismespektrum-forstyrrelser
   • Søvnbesvær
   • Depression og bipolare forstyrrelser
   • Angsttilstande
   • Koncentrationsbesvær
   • Indlæringsvanskeligheder
   • Spiseforstyrrelser
   • Migræne
   • PTSD
   • Epilepsi
   • Afhængighed
   • Hukommelsesbesvær
  •  
   • Desuden benyttes neurofeedback af blandt andre elitesportsudøvere og erhvervsfolk til at træne opmærksomhed, koncentration og hukommelse.Neurofeedback
kan blandt andet hjælpe på:


Hvad koster et forløb med neurofeedback


Der kan være stor forskel på behovet for neurofeedback, derfor tilrettelægger jeg hvert forløb individuelt. De fleste oplever bedring efter ti sessioner, men for at få en vedvarende effekt er der brug for 20-30 sessioner. Et forløb hos mig består af minimum 20 sessioner.


Opstartssamtale 90-120 min.     Gratis

Neurofeedback-session               500,-
Klippekort med ti sessioner      4000,-


Hvordan virker neurofeedback?

Neurofeedback er en proces, der gør det muligt for hjernen at se og interagere med sin egen aktivitet. Øget bevidsthed om egen indre tilstand tillader en forbedret selvregulering og bedre funktion.

Der opstår et samarbejde mellem hjernens ubevidste del, og det man kan måle på hovedets overflade.


Hjernen ser hvad den gør i øjeblikket, hvilket tillader den at give slip på dysfunktion og fungere optimalt. Neurofeedback behandler ikke symptomer eller kurerer sygdomme, men fremmer ganske enkelt sund selvregulering og god hjernefunktion.


Hvordan foregår en session?

  • Du sidder afslappet i en stol.

  • Jeg sætter 4-5 elektroder på dit hoved med kontaktcreme. Det gør ikke ondt. Elektroderne er tilkoblet en forstærker, som er tilkoblet en computer.

  • Du sidder en halv time og slapper af, mens du ser YouTube videoer eller film.
    
  • Det du ser på skærmen, vil respondere på elektrodernes målinger af elektriske impulser på dit hoved. Målingerne sendes via en forstærker til et computerprogram, som får billedkvaliteten på det du ser til at ændre sig, alt efter hvordan din hjerne arbejder.  

  • Hjernen er et fantastisk organ! Du træner ubevidst din hjerne gennem den positive eller negative feedback fra skærmens svingende billedkvalitet. Din hjerne vil altid stræbe efter den bedste billedkvalitet. Jo mere din hjerne er i balance, jo bedre vil billedkvaliteten og lyden være. 

  • En session tager 50 minutter, heraf 30 minutter med neurofeedback.